Dijital Pazarlama

Growth Hacking Nedir?

Growth hacking tekniği, büyümek anlamına gelir ve markaların farklı yollardan kolayca gelişmesine olanak sağlamaktadır. Growth Hacking uygulaması, akıllarda yer edinen klişelerden çok daha fazlasıdır. Hacking denildiği zaman, bir hesabın şifresinin kırılması ya da hesapların ele geçirilmesi anlamı oluşmaktadır. Hacking uygulamaları, bu kadarıyla sınırlı değildir ve her zaman illegal amaçlar için hizmet etmemektedir. Hacking uygulamalarına genel bir açıklık getirmek gerekirse, arka kapıyı bulma ya da farklı bir yöntem düşünerek, mevcut sistemlere dahil olma anlamları ortaya çıkarılabilir. Growth Hacking uygulamasının kullanılma amacı da büyümenin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi için strateji geliştirmek ve bu stratejileri hayata geçirmektir.

Growth Hacking Ne İşe Yarar?

Growth Hacking kullanım alanı, markaların ve firmaların normalden daha hızlı şekilde büyümesini sağlamaktır. Growth Hacking uygulaması sayesinde, yeni kurulan bir sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilecek tüm sosyal medya pazarlama stratejileri kontrol altına alınmaktadır. Yeni kurulan ya da gelişme aşamasında olan internet siteleri, Growth Hacking sayesinde gerekli olan tüm dijital stratejilere sahip olmaktadır. Growth Hacking uzmanları tarafından yönetilen bu süreç, sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin kısa süre içerisinde büyümesine ve pazarlama hedeflerine ulaşmasına olanak sağlayacaktır. Kurulum aşamasına kadar, tüm sosyal medya hesapları başarılı gibi görünür ve bu sosyal medya hesapları üzerinden, büyük getiriler elde edileceği planlanır. Ancak kurulum aşaması tamamlandıktan sonra, başarısızlıklar birbiri ardınca sıralanır. Growth Hacking metodunun kullanım amacı, tam da bu noktada kendini belli etmektedir. Kurulan sitelerin ya da sosyal medya hesaplarının kısa süre içerisinde başarıya ulaşabilmesi için Growth Hacking stratejileri kullanılmaktadır.

Growth Hacking Özellikleri Nelerdir?

Growth Hacking uygulamasının özellikleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

 • Growth Hacking stratejisi, bir nevi internet pazarlamasıdır. Sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin tanınma oranının yükseltilmesi için gerekli pazarlama stratejileri kullanılmaktadır.
 • Başlangıç aşamasında yer alan internet girişimlerinin ilerleyebilmesi için önemli stratejilerden bir tanesidir.
 • İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan içeriklerin SEO uyumlu olup olmadığı kontrol edilir ve SEO takibi devam ettirilir.
 • Sitelerde paylaşılan içerikler, düzenli olarak analiz edilmektedir.
 • Google Analytics ve farklı analitik ölçümleme araçları kullanılarak, hesapların daha fazla tanınır hale gelmesi sağlanmaktadır.
 • İçerik pazarlaması için belirlenen stratejiler, Growth Hacking aracılığıyla uygulanmaktadır.
 • Hazırlanan internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının test edilmesi için belirlenen stratejiler hayata geçirilmektedir.
 • A / B testleri uygulanarak, hesapların son durumu belirlenmektedir.
 • Viral pazarlama teknikleri için çeşitli stratejiler geliştirilir ve markaların tanınma olasılığı artırılır.

Growth Hacking stratejileri, sadece yeni kurulacak ya da kurulmuş olan sosyal medya hesapları ve uygulamalarda kullanılmamaktadır. Dünya üzerinde en fazla kullanıcı erişimine sahip olan Facebook, Twitter, Linkedın, Dropbox ve AirBnB gibi sosyal medya uygulamalarının tamamı, Growth Hacking stratejilerini kullanmakta ve bu stratejilerle daha fazla kişiye erişmektedir.

Growth Hacking Uygulamasının Sağladığı Getiriler Nelerdir?

Growth Hacking kullanımının avantajları aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Growth Hacking stratejileri kullanılarak, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının gelişimi için gerekli olan tüm işlemler gerçekleştirilmektedir.
 • Sosyal medya hesapları için belirlenen pazarlama stratejileri, Growth Hacking uzmanları tarafından kontrol edilir.
 • Test aşamasında olan ve başarı elde etme olasılığı düşük olan internet siteleri, Growth Hacking metotları sayesinde kısa sürede büyüme elde edecektir.
 • Growth Hacking stratejilerinin kullanımı sayesinde, sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin organik ziyaretçi potansiyelinde artış yaşanacaktır.

Growth Hacking Planlaması Yapmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Growth Hacking programlaması yaparken göz önünde bulundurulması gereken konular şu şekildedir:

 • Growth Hacking stratejisi, bütçe kısıtlaması olan durumlarda ön plana alınmalıdır.
 • Growth Hacking konusunda başarı sağlayabilmek için sosyal medya ve internet sitelerinin bir bütün olarak görülmesi gerekir. Web siteleri ve sosyal medya hesapları arasında sürekli olarak bir bağlantı kurulmalıdır.
 • Growth Hacking alanında uzman olan bir hackerla çalışılması gerekir.
 • Growth Hacking uygulamaları esnasında, SEM, SEO, Google Analytics, dijital pazarlama ve A/B testleri gibi süreçlerin bir arada yürütülmesi gerekir.

Growth Hacking Yapan Kişilere Ne İsim Verilir?

Growth Hacking uzmanlarına verilen isim Growth Hacker’dir. Growth Hacker olarak çalışan uzmanlar, Growth Hacking hakkındaki tüm işlemlere hakimdir ve uygulama sürecini bizzat takip etmektedir. Growth Hacker olarak görev yapan uzmanlar, takibini yürüttükleri internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının tüm işlemlerini koordine etmektedir. Hesapların kuruluş dönemlerinde yapılması gereken testler, Growth hackerlar tarafından yürütülmektedir. Hesapların gelişim süreci için gerekli olan tüm planlamalar, Growth hackerlar tarafından hazırlanmaktadır.

Growth Hacking

Growth Hacker Ne İş Yapar?

Growth Hacker iş tanımı hakkında belirtilen detayların tamamı aşağıda açıklanmıştır:

 • Growth hacker olarak görev yapan kişiler, bir internet sitesinin ya da sosyal medya hesabının, kısa zaman içerisinde başarıya ulaşması için çalışmalar yürütmektedir.
 • Growth hackerlar, sitelerin büyümesi için online pazarlama stratejilerini uygulamaktadır. Online pazarlama teknikleriyle bir ürünü satmak yerine, ürünün satışının yapılacağı sitelerin pazarlaması gerçekleştirilir ve sitelerin kullanıcılar tarafından takip edilmesi sağlanır.
 • Marka ya da sosyal medya hesaplarına ait sitelerin tanınma oranının yükseltilmesi için içerik analizi ve takibi gerçekleştirilir.
 • İçeriklerin SEO uygulamalarına uygun olacak şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır.
 • Sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde yer alan içeriklerin, Google Optimizasyonu açısından değerlendirilmesini sağlamaktadır.
 • Google Adwords uygulamaları takip edilerek, dijital pazarlama konusundaki gerekli stratejiler hayata geçirilmektedir.
 • Markların tanınma oranının artması ve ürünlerin kullanıcılar tarafından bilinmesi için reklam stratejileri gerçekleştirmektedir.
 • Şirketin ve şirkete ait dijital hesapların büyümesi için gerekli metrikleri ortaya çıkarmaktadır.

Growth Hackerdan Neler Beklenir?

Growth Hacker görev tanımı ve Growth Hacker olarak görev yapan kişilerden beklenecek işlemlerin tamamı aşağıda detaylıca belirtilmiştir:

 • Markaların büyümeleri için uygulanan Growth Hacking tekniklerinin, bir anda sonuç vermesi beklenmemelidir. Growth Hackerlardan, anında büyüme sağlayacak hamleler yapması beklenmemelidir.
 • Growth hackerlerin, işletmenin büyüme ve gelişme verilerini inceledikten sonra, büyümeye engel olan durumları tespit etmesi gerekir. Bu tespitlerin ardından, büyümeyi engelleyen durumlara karşı stratejiler geliştirmeleri beklenmelidir.
 • Büyüme sürecinin takibi için belirlenen bu sürecin, hipotez, test etme, analiz ve öğrenme aşamalarında devam ettirilmesi gerekir. Tüm bu süreçlerin yönetimi ve takibi, Growth hackerlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Gelişim süreci içerisinde, Growth hackerların lider konumunda olması ve rakip firmaların gelişimleri hakkında da detaylı bilgisinin bulunması gerekmektedir.
 • Büyüme süreci hakkındaki KPI ve metriklerin tam anlamıyla hâkim olunması, büyümeyle ilgili aşamaların hackerlar tarafından tamamlanması gerekir.
 • Growth hackerların yapması gereken en önemli işlemlerden bir tanesi, büyüme stratejileriyle alakalı metrikleri planlayarak, metriklerin takip edilmesi süresinde gerekli alt yapının hazırlanmasıdır.
 • Hazırlanan metriklerin geliştirilmesi için yeni hipotezlerin derlenmesi ve bu hipotezler arasında fayda analizinin yapılması gerekmektedir.

Growth Hacker Veri Analizi İşlemlerini Nasıl Yapar?

Growth Hacker veri planlaması ve veri analizi işlemlerini yapmak için aşağıdaki teknikleri kullanmaktadır:

 • Growth Hacking yöntemi kullanılarak, büyümeye engel olan problemlerin tespit edilmesi gerekir.
 • Büyüme sorunlarının tespit aşamasıyla beraber, pazarlama stratejileri takip edilmelidir. Ayrıca, kullanıcıların mobil ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği davranışlar ve siteler üzerinde var olan etkileşimler takip edilmelidir.
 • Growth hackerlar, belirtilen tüm veri analizlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirebilmek için farklı analitik uygulamalarını kullanmaktadır. Google analytics, Hotjar, Mixpanel ve Kissmetrics gibi araçların tamamı, Growth hackerların uzmanlık alanı sayılmalıdır.
 • Veri analizi için belirtilen araçlar, Growth hackerlar tarafından kurulmalıdır. Kurulum aşaması tamamlandıktan sonra, araçlarla yansıyan verilerin doğru bir şekilde okunması gerekmektedir.

Gworth hackerlar tarafından gerçekleştirilen veri yorumlamaları esnasında, istatistiksel veriler incelenmeli ve kullanıcı araştırması yapılmalıdır. Kullanıcı araştırması yapmak için anketler ve yorumlar gibi sözel veriler kullanılmalıdır.

Growth Hacker Teknik Bilgi Açısından Donanımlı Olmalıdır

Growth Hacking uzmanlarının, konu hakkında teknik donanıma sahip olması gerekmektedir. Growth Hacking büyüme süreci, oldukça hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Büyüme sürecinin aksamadan devam edebilmesi için başarılı ve başarısız fikirlerin takip edilmesi gerekmektedir. Başarılı olan fikirler için daha detaylı stratejiler geliştirilmelidir. Büyüme süreci içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarda herhangi bir problemle karşılaşılmaması için Growth hackerların teknik bilgiye sahip olması gerekir. Markaların internet sitesi ve uygulamaları için karşılama sayfası hazırlanacak düzeyde teknik donanıma sahip olunmalıdır. Web siteleri, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları adına, A/B testleri hazırlanarak, testler hayata geçirilmelidir. Belirtilen işlemlerin hayata geçirilebilmesi için yazılım konusunda temel bilgilere sahip olmak gerekir. Problemlere karşı geliştirilen çözümlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gereken donanım, Growth hackerlarda bulunmak zorundadır.

Growth Hacker Kreatif Düşünme Yeteneğine Sahip Olmak Zorundadır

Growth Hackerin yetenekleri arasında olmazsa olmaz sayılan özelliklerden bir tanesi, her alanda kreatif düşünme potansiyeline sahip olunmasıdır. Kreatif düşünme ve kriz kontrolü yeteneklerine sahip olmayan kişiler, Growth Hacking sürecini kontrol etmekte zorluk yaşayacaktır. Growth hackerlar, başarılı bir büyüme süreci sağlayabilmeleri için herkes tarafından kullanılan çözümlerden daha farklı fikirlere sahip olmalıdır. Markaların yer aldığı sektörlerin haricinde, farklı sektörler hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır. Farklı pencerelerden olaya bakamayan Growth hackerlar, büyüme stratejilerinde ortaya çıkan problemler için yeni çözümler üretmezler.

Growth Hacking ile Growth Marketing Arasındaki Farklar Nelerdir?

Growht Hacking ve Marketing uygulamaları arasındaki en temel farklar ve uygulamaların yönelimleri hakkındaki detaylı bilgilerin tamamı aşağıda belirtilmiştir:

 • Growth Hacking uygulaması, belirli stratejilerin hayata geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan büyümeyi, yani başarıyı temsil etmektedir.
 • Growth Marketing uygulaması ise, deneme yanılma yöntemiyle ortaya çıkan başarılardan haber vermektedir.
 • Growth Hacking uygulamaları, herkes tarafından bilinen ve eksiksiz şekilde uygulandığı müddetçe belirli bir başarıyı getiren materyalleri temsil etmektedir.
 • Growth Marketing stratejilerinde, herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Growth Marketing uzmanları, bir konuda başarı elde etmek için bilinen stratejileri kullanmak yerine, markalara doğrudan yükseliş vaat eden başarısızlıkların peşine düşmektedir.
 • Growth Marketing uygulamasının asıl amacı, bir markanın gelişmesi için doğru olan stratejiyi bulana kadar pek çok yöntem denemek ve bu yöntemler arasından en uygun olanını belirlemektir.
 • Growth Hacking uygulaması başarısızlığı kabul etmez ancak, Growth Marketing uygulaması başarısızlıklarla elde edilecek tecrübeleri esas almaktadır.
 • Growth Hacking uygulamalarında stratejiler ve planlamalar öneliyken, Growth Marketin uygulamalarında sadece sayısal veriler dikkate alınmaktadır.
 • Growth Hacking alanında uzman olanlar, yazılı ve sözel verilerin tamamını takip etmektedir. Bu verilerin sonucunda, sosyal ve ekonomik açıdan en doğru hamleler belirlenir.
 • Growth Marketing uzmanları, sürekli olarak A/B testleri hazırlar ve bu testlerin sonucunda ortaya çıkan sayısal verilere göre yeni stratejiler belirler.

Growth Hacking ve Growth Marketing stratejilerinin birleştiği tek nokta, büyüme stratejilerinin uygulanması esnasında düşük bütçeler kullanılmasıdır.

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. Ben illegal yöntemlere her zaman karşıyım Growth Hacking illegal bir yöntem olduğu için ben uzak durmayı tercih ederim kısa yoldan amaca ulaşmak için illegal yöntemlerle zıplamak bence ileride başa bela alınacak bir durum birde bu işi her hacker yapamaz demişsiniz zaten burada sorun şu illegal iş yapan hacker arkadaşlara nasıl güvenip de sitemizi sosyal medya hesabımızı emanet edeceğiz.Bana güven vermediği için ben yollara girmezdim.Zaten hızlı koşan atı poku seyrek düşermiş 🙂 siteniz belkide bir anda saman alevi gibi parlayacak sonrasında sönecek kısmet diyelim. 🙂

 2. Gerçekten çok başarılı olan bir pazarlama stratejisi olarak gösterilebilir Growth hacking için. Fakat tam olarak legal bir işlem statüsünde yer almamaktadır. Temelinde ise A/B testleri yer almaktadır.

 3. Growth hacking teriminin geniş açıklamalı makalesini ilk sizde gördüm. Bu yüzden öncelikle tebrik ederim. Ancak diğer arkadaşların dediği gibi bu yöntem tam legal olmadığının ileride büyük çözülemeyecek problemlerle karşılaşabilirsiniz. 🙂

 4. Growth hackingin tek kötü yanı tam legal olmaması, tam legal olsa tadından yenmez. 🙂

 5. Growth Hacking hakkındaki yazınız çok güzel olmuş, ancak yöntem tam legal olmadığı için pek kullanmıyorum.

 6. Yıllardır bildiğim bir şey aslında. Ne olduğunu az çok bilsem de bunun Growth hacking adı altında bir terim ile ifade edildiğini bilmiyordum. Çekilişler vs bu yönteme bir örnek midir?

 7. Growth hacking tekniğini seo danışmanım önermişti, ancak tam legal olmadığını belirtince vazgeçtim. Daha sonrasında sitemize ne gibi zararlar verebilir?

 8. Growth Hacking günümüzde çok popülerleşen bir şey, ancak tam legal olmadığı için bende kullanılmasını doğru bulmuyorum pek. 🙂

 9. Growth Hacking hakkında bilmediğim bir çok şeyi öğrendim sayenizde, legal olmama sebebi nedir bilen biri açıklayabilir mi?

 10. Growth Hackingin dezavantajı var mı? Varsa nelerdir onları da belirten bir yazı hoş olur bence. 🙂

 11. Growth Hacking terimini çok başarılı anlatmışsınız, tam legal olmuş olsaydı kesinlikle kullanırdım. 🙂

 12. Growth Hacking ile ilgili Udemy eğitimi falan var mı bildiğiniz?
  Bu mesleği nasıl edinebilirim?

 13. Growth Hacking ile alakalı Udemy vs eğitimi yok sanırım Emre Bey, bende çok araştırdım ama bulamadım sanırım pdf vs kaynaklar bularak öğrenebiliriz. Pratik ve denemeler ile mesleği edineceğiz galiba.

 14. Growth Hacking’e benimde çok merakım var ama her yerde kaynağı yok, hele Türkçe kaynak çok nadir var sanırım.

 15. Growth hacking konusunda bir çok makale okuyorum, ancak gerçekten temelden bazı şeyler bilmeden başarılı olmanız zor oluyor.

 16. Growth Hacking ile 1 senedir ilgileniyorum, ingilizce kaynak bol ancak türkçe kaynak neredeyse yok, aslında yapılsa tutabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir