E-Ticaret

E-Ticaret Markalaşma Stratejileri (Kanallar ve Örnekler) 

Markalaşma, bir ürünü rakip firma ya da markaların ürünlerinden farklılaştırmak için gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları olarak tanımlanmaktadır. Sahip olunan ürünün farklı bir isim, logo ya da tasarıma sahip olması ile potansiyel müşteri kitlesine tanıtımını yapmak, ürünün markalaşmasını sağlamaktadır. Bu aşamada, planlı ve stratejik adımların atılması, bir firma ya da ürünün markalaşmasını sağlayabilecek en önemli adımlardır.

Aynı ürünü piyasaya süren iki ya da daha çok firma bulunabilmektedir. Önemli olan aynı ürünü, diğer ürünlerden farklılaştırmak ve potansiyel müşteri kitlesinin ilgisini çekerek, bu ürünü satın almalarını sağlamaktadır. E-ticaret, günümüzde giderek yaygınlaşan bir platformdur. Kişiler, ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetleri bu kanallar aracılığı ile satın almaktadır. Bu nedenle, e- ticaret firmalarının birer marka haline gelebilmesi için belli başlı pazarlama tekniklerini uygulaması gerekmektedir. E-ticaret markalaşma stratejileri, tüketicilere sunulan ürün ya da hizmetin gelecekteki hedefleri içeriyor olması gerekmektedir. Sunulan ürün ya da hizmetin kalitesinin ve özelliklerinin tüketiciye oluşturulan marka kimliği ile aktarılması gerekmektedir. Bu aşamada ise oldukça büyük bir öneme sahip olan logo, oldukça dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. Logo, tüketici ile üreticinin temel iletişim kanalları arasında yer almaktadır.

E-Ticaret Firmaları İçin Marka Oluşturmada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret firmalarının markalaşma sürecine girebilmeleri için ilk olarak bir marka belirlemesi gerekmektedir. Marka, ilgili firmayı temsil eden bir kimliğin meydana getirilmesidir. Markanın yaratılması, firmanın hedeflerini, kalitesini ve amaçlarını yansıtan bir kimliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yaratılacak olan marka kimliğinin belirlenmesi de markalaşma sürecinde olduğu gibi titiz ve özverili bir çalışmayı gerektirmektedir. Markalaşma sürecinin yürütülmesi için ilk olarak aynı sektörde yer alan rakip firmaların marka kimliklerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu aşama, rakip firmaların taklit edilmemesi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Marka yaratma sürecinde yaratıcı ve ilgili çekici fikirlerin üretilmesi kadar, yaratılacak marka kimliğinin firma ile özdeşleşmesine de dikkat edilmesi gerekmektedir. E-ticaret firmalarının marka oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Yaratılacak marka kimliği, ürün ve hizmeti tam olarak temsil etmelidir.
 • Seçilen isim ve motto müşterilerin aklında kalıcı olabilmelidir.
 • Markanın yaratılması, hedef kitlenin belirlenmesi ile gerçekleştirilmelidir. Hedef kitlenin beklentilerinin neler olduğunun saptanması bu aşamada oldukça önemlidir.
 • Markalaşma süreci için izlenecek pazarlama stratejileri ve pazarlama kanalları önceden belirlenmelidir.
 • Logo ve görsel içerikler birbiri ile bir bütün oluşturmalıdır. Bunun yanı sıra, bu unsurlar hedef kitleye hitap edecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu unsurların yaratıcı, kaliteli, özgün ve ilgi çekici olması gerekmektedir.
 • İnternet ve sosyal medya stratejilerine de marka yaratma aşamasında karar verilmesi ve planlanması gerekmektedir.

E-Ticaret Markalaşma Süreci Nasıl Yönetilmelidir?

E-ticaret markalaşma süresinin yönetimi, oldukça önemli ve üzerinde uzun süreli çalışılmasını gerektiren bir konudur. E-ticaret sektöründe yer alan tüm firmaların, markalaşma sürecini gerçekleştirmesi ve sektördeki yerini sabitlemesi gerekmektedir. Markalaşma süreci, belirli adımların doğru bir şekilde atılması ile gerçekleştirilmektedir. E-ticaret markalaşma sürecinin aşamaları şu şekilde sıralanabilir ve açıklanabilir;

Marka Kimliği Oluşturma

Marka kimliği, bir şirketin kendini dışarıya gösterme biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu kimlik; logo, slogan, tüketici ile olan iletişim dili ve görsel olarak şirketlerin kendini yansıtma biçimlerini kapsamaktadır. Farklı sektörlerde yer alan firmalar bu durumlarda ses, hissiyat ya da tat duyularını da işin içerisine katabilmektedir. Marka kimliğinin oluşturulması, tüketicilerin firmayı nasıl göreceğini belirlemektedir. Bu nedenle bu sürecin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Marka kimliği oluşturulurken birçok ögenin planlanması ve tasarlanması gerekmektedir. Marka kimliğini meydana getiren ögeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Logo ve kullanılan renkler,
 • Tipografi,
 • Tasarım sistemi,
 • Fotoğraf, illüstrasyon ve ikonlar,
 • Video ve animasyonlar,
 • Web tasarımı

Markalaşma Sürecinde Logonun Önemi Nedir?

E-ticaret markalaşmasında logo, markanın en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Logo, kurumsal imaja ve marka değerine oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Firmalar logo tasarımını gerçekleştirirken hem duygusal hem de teknik yönden bir fayda elde etmeye özen göstermelidir. Logolarda kullanılan renkler, tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda logolarda kullanılan renkler, marka kişiliği ile ilgili bilgilerin tüketicilere geçmesini de sağlamaktadır. Örneğin logolarda kullanımı tercih edilen siyah, mavi, lacivert, gri ve metalik tonlar markanın ağır başlı, teknolojik ve olgun göstermesini sağlamaktadır. Bu logo alternatifleri BMW, Apple, Turkcell ve Nokia gibi büyük firmalar tarafından tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra, sarı, turuncu ve kırmızı renklerin logolarda tercih edilmesi markanın genç, heyecanlı, sıcak ve yüksek enerjiye sahip olduğunu bildirmektedir. Bu renk kullanımları ise, Coca-Cola, Nestle, Dimes ve Tamek gibi sektörde büyük bir pazar payına sahip olan firmalar tarafından tercih edilmiştir.

Markalaşma Sürecinde Tipografinin Önemi Nedir?

Markalaşma sürecinde tipografi, görsel bütünlüğün elde edilmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir. Şirketlerin web sitelerinde ve logo tasarımlarında tercih edeceği tipografi teknikleri, şirketlerin kimliklerinin tüketiciye yansıtılmasını sağlamaktadır. Örnek vermek gerekir ise, tırnaklı yazı fontlarının web sitelerinde ya da logo tasarımlarında tercih edilmesi firmaların kurumsal bir kişiliye sahip olduğunu yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra web sitesi tasarımlarında ve logo tasarımlarında tercih edilen tırnaksız fontlar ise firmaların, daha modern dinamik bir kitleye hitap etmesini sağlamaktadır.

Markalaşma Sürecinde Tasarım Sisteminin Önemi Nedir?

Markalaşma sürecinde tasarım sistemi, firmaların müşterilerine ya da hedef müşteri kitlesine firma hakkında birçok bilgiyi iletmektedir. Hedef müşteri kitleleri ve mevcut müşteri kitleleri ile firmaların iletişimde olmalarını sağlayan önemli noktalardan birisi de tasarım sistemidir. Şirketlere ait web sitleri, sosyal medya platformları ve logolarda kullanılan renkler, fotoğraflar ve grafikler bir bütünlük oluşturmalıdır. Markalaşmanın sağlanması için şirketlere ait görsel unsurların birbirini tamamlaması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için bir tasarım şablonu belirlenmeli ve belirlenen bu şablona uygun şekilde tüm paylaşımların yapılması sağlanmalıdır. Kullanılacak bu şablon, belli bir süre sonra marka ile bir bütünlük sağlayacaktır.

Markalaşma Sürecinde Fotoğraf, İllüstrasyon ve İkonların Önemi Nedir?

Markalaşma sürecinde fotoğraf, illüstrasyon ve ikonlar ayrılmaz bir bütünü meydana getirmektedir. Firmaya ait kurumsallaşmanın sağlanması ve her paylaşımda aynı mesajın verilebilmesi adına bu ögeler arasında belli bir bütünlüğün korunması gerekmektedir. Tüm bu unsurların doğru bir şekilde kullanılması, detaylı bir araştırılmanın yapılması ile gerçekleştirilebilir. Yapılan çalışmalar ile bir standart oluşturulmalı ve bu doğrultuda ilerlenmelidir.

Markalaşma Sürecinde Video ve Animasyonların Önemi Nedir?

Markalaşma sürecinde video ve animasyonlar, marka ile bir bütünlük sağlamalıdır. Bu içeriklerin hazırlanmasında tercih edilecek görseller, seslendirmeler, renkler, müzikler, grafikler ve arka planlar bir bütünlük oluşturmalı ve markanın en doğru şekilde ifade edilmesini sağlamalıdır.

Markalaşma Sürecinde Web Sitesinin Önemi Nedir?

Markalaşma sürecinde web sitesi, üzerinde durulması ve zaman harcanması gereken en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Firmalara ait web siteleri, tüketicilere firma hakkında pek çok bilgi vermektedir. Tüketicilerin web sitesinden satın alma işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan en önemli etkenler; web sitesinin kalitesi, modernliği ve ilgi çekici tasarımlara sahip olmasıdır. Firmalara ait web sitelerinin düzenli olarak güncellenmesi oldukça önemlidir. Güncellenmeyen web siteleri, tüketicilerin belli bir süre sonra firmayı tercih etmeyi bırakmalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda, kullanıcıların satın alma işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştiremediği web siteleri de tüketiciler tarafından tercih edilmeyecektir. Bu nedenle özellikle e-ticaret firmalarının markalaşma sürecinde kaliteli, ilgili çekici ve kolay bir ara yüze sahip internet sitesine sahip olması, bu internet sitesinin düzenli olarak güncellenmesi büyük bir öneme sahiptir.

Ekibin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

E-ticaret markalaşmasında ekip çalışması ve bu ekibin tüm sürece dahil edilmesi oldukça önemlidir. Firmanın markalaştırılması aşamasında tüketiciye sunulacak unsurlar, firma içerisinde yer alan pazarlama, satış, reklam ve müşteri ilişkileri departmanlarını yakından ilgilendirmektedir. Tüm ekibin alınan stratejik kararlardan ve markalaşma süreci için belirlenen prosedürlerden haberdar olması ve eksik konularda gerekli eğitimleri almalarının sağlanması, markalaşma süresince bir bütün olarak hareket edilmesini sağlayacaktır.

Müşteri İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Markalaşma sürecinin en önemli unsurlarından birisi de müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesidir. Firmaların müşterilere satış sırasında ve satış sonrasında destek ve hizmet sunması, sunulan bu hizmetlerin sosyal medya platformları üzerinden bilgilendirmelerinin yapılması son derece önemlidir. Aynı zamanda, müşterilerin firmalara iletmiş oldukları mesajlara zamanında dönüş yapılması, tüketicilerin sorunlarının etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması da dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Trendlerin Takip Edilmesi

E-ticaret firmalarının markalaştırma süreçleri oldukça meşakkatli ve uzun bir zaman gerektirmektedir. Bu zaman içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir diğer unsur da trendlerin takip edilmesidir. Markaların sabit kalması ve kendilerini güncelleyebilmeleri adına trendlerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu unsur, markalaşma sürecinde önemli olduğu kadar, kendi markasını tüketiciye kabul ettirmiş firmalar için de geçerlidir. Kendini güncellemeyen, tüketicilerin beklentilerini karşılayamayan markalar, belli bir süre sonra bulundukları yeri kaybedecektir.

Kullanıcı Deneyimlerinin Geliştirilmesi

Markalaşma sürecinde kullanıcı deneyimleri, marka bilinirliği ve markanın tercih edilmesini konusunda belirleyici olan unsurlar içerisinde yer almaktadır. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ya da hizmete kolay bir şekilde sahip olması, tüketicileri memnun eden hizmetler arasında yer almaktadır. E-ticaret sitelerinin kolay bir ara yüze sahip olması, istenilen ürünlerin kolaylıkla listelenmesi ve satın alma süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması markalaşma sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

Herkesin Memnun Edilemeyeceğini Kavramak

Markalaşma sürecinde gerçekleştirilen adımların kaliteli olması, herkesin memnun olacağı anlamına gelmemektedir. Farklı fikir ve tarzlara sahip tüketicilerin var olduğu bu süreçte unutulmamalıdır. Memnun olan ve markalaşma sürecinde firmayı tercih eden bir tüketici kitlesinin olabilmesi gibi tam tersi bir durumunda olabileceğinin bilincinde olunmalıdır.

Olumlu mesaj ve geri dönüşlerin yanı sıra, olumsuz müşteri mesajları da bu süreçte dikkate alınmalıdır. Tüketicilerin neden memnun kalmadıkları ve sorunlarının çözümlenmesi için farklı yollar tercih edilmektedir. Markalaşma sürecini tüketicilere kabul ettirmiş e-ticaret firmaları için de bu süreç hiçbir zaman sona ermemektedir. Markalaşma süreci ve bu sürecin kalıcı olmasının sağlanması için gerekli adımların sürekli atılıyor olması ve firmaların kendilerini sürekli güncelliyor olması gerekmektedir.

E-Ticaret Markalaşma Stratejisinde Farklılaşma Teknikleri Nelerdir?

E-ticaret firmalarının markalaşma süreçleri, farklı firmalar ile benzer ürünlerin tüketicilere farklı şekillerde sunulmasını gerektirmektedir. Rakip firmalar ile aynı sektörde, aynı ürünleri üretebilen e-ticaret firmaları, kendi ürünlerinin daha farklı ve daha kaliteli olduğunu tüketicilere yansıtmak zorundadır. Bunun için farklı birçok yolun izlenmesi ve bir strateji oluşturulması gerekmektedir. Bu stratejik adımlar içerisinde, sahip olunan markanın farklılaştırılması için uygulanacak teknikler de yer almaktadır.

E-ticaret firmaları, tüketicilere sundukları ürünlerin, muadillerinden daha farklı özelliklere sahip olduğunu göstermelidir. Bunun için izlenebilecek farklı teknikler yer almaktadır. Markalaşma sürecinde, marka farklılaştırma teknikleri şu şekilde açıklanabilir;

Ürün Farklılaştırılması Stratejisi: Aynı sektörde yer alan firmaların satışını yaptıkları ürünlerde bazı özelliklerin değiştirilmesi ile tüketiciye sunulması, ürün farklılaştırma tekniği olarak bilinmektedir. Örneğin, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu beyaz düz bir tişörtte, kırmızı dikiş ipinin kullanımı tercih etmesi ürünün farklılaştırılarak tüketiciye sunulması sağlamaktadır.

Hizmet Farklılaştırma Stratejisi: Hizmet farklılaştırması, firmaların hizmet niteliklerinde, sürelerinde ve özelliklerinde gerçekleştirdikleri farklılıklardır. Bu strateji için verilecek en güzel örnek; bir e-ticaret sitesinin aynı şehirde yer alan tüketiciye, satın aldığı ürünü aynı gün içerisinde teslim edebilmesidir. Tüketicilerin e-ticaret sitesinden satın aldığı ürüne aynı gün içerisinde ulaşabilmesi, tercih edilen firmanın rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlamaktadır.

Pazar Farklılaştırma Stratejisi: Pazar farklılaştırma, e-ticaret firmalarının satış yaptıkları pazar kanallarının çeşidini arttırmasıdır. Bir e-ticaret firmasının sadece Trendyol’da satış yapması, markanın farklılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak, satış yapılan pazar yerlerinin arttırılması, rakip firmaların önüne geçmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede, e-ticaret firmasının markasının daha geniş kitlelere yayılması sağlanacaktır.

İmaj Farklılaştırma Stratejisi: İmaj farklılaştırma stratejisi, rakip firmalar ile aynı ürünlerin satılması ancak; marka kimliği, marka dili ve marka sembolleri ile rakiplerden bir adım önde olunmasının sağlanmasıdır. Tüketici ile güçlü iletişimlerin kurulması için marka dilinin ve kimliğinin doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede, tüketicilerin ilgilisi ve güveni kazanılarak marka bilinirliğinin ve marka değerinin artması gerçekleştirilebilir.

Markalaşma Süreci ve Özellikleri Nelerdir?

Markalaşma süreci, en uygun pazarlama programları ve aktivitelerini yönlendiren analitik ve yaratıcı adımların atılması ile gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç yedi farklı aşamadan meydana gelmektedir. Markalaşma süreci ve özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Marka Kitlesinin Tanınması: E-ticaret firmaları, hizmet ya da ürünlerini hangi kitleye ulaştırmak istediklerine karar vermelidir. Bu hedef kitlenin belirlenmesi ve tanınması, markalaşma sürecinin ilk ve en önemli adımını meydana getirmektedir.

Hedef Müşteri Kitlesinin Anlaşılması: Hedef kitlenin anlaşılması, markalaşma sürecinin ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu aşamada hem offline hem de online çevrelerde yer alan müşterilerin davranışlarının anlaşılması gerekmektedir. E-ticaret firmalarının, tüm çevrelerde yer alan müşteri davranışlarını anlaması, markalaşma süreci için büyük bir önem arz etmektedir.

Rekabetin Anlaşılması: Markalaşma sürecinde rakiplerin anlaşılması ve rakiplerin davranışlarının öğrenilmesi de oldukça önemlidir. Bu süreçte de hem offline kanalda yer alan rakiplerin hem de online kanallarda yer alan rakiplerin incelenmesi ve gerekli analiz sonuçlarının elde edilmesi gerekmektedir. Rakiplerin hangi stratejileri izledikleri, ürün ve içerik pazarlamalarını nasıl gerçekleştirdikleri ve hangi pazar kanalları ile nasıl bir tüketici kitlesine erişim sağladıklarının bilinmesi oldukça detaylı bir şekilde tespit edilmelidir.

Dinamik Marka Amacı Tasarlamak: Dinamik marka amacı tasarlamak, müşterilerin markaya bakış açılarının belirlenmesi adına oldukça önemlidir. Tüm kanallarda yer alan müşteri potansiyelleri için meydana getirilen markanın, olumlu ve faydalı olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Müşteri Deneyiminde Önemli Kaldıraç Noktaları Tanımlamak: Bu adımda, müşterilerin satın alma işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Offline kanallarda yer alan müşteri temsilciler, perakende satış temsilcileri ya da telefonla hizmet veren müşteri temsilcileri bu süreci gerçekleştirebilmektedir. Online kanallarda ise satın alma süreçlerinin tamamlanmasını sağlamak için fiyat çalışmalarının, internet sitesi ara yüzlerinin tasarımlarının ve pazarlama araçlarının etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.,

Markalama Stratejisi Uygulamak: Bu aşamada belli prensiplerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu prensipler ise;

Güvenilir Şekilde Uygulamak: Güvenilir olarak uygulamak, uygulama seçimlerinin kalitesini ifade etmektedir. Yani, şirketlerin güvenilir olduğunu ve açık bir mesaj iletebilme derecesini belirtmektedir. Aynı zamanda, marka tarafından verilen sözlerin zamanında yerine getirilebilmesi anlamına da gelerek, müşterilerin güveninin kazanılmasını sağlamaktadır.

Tutarlı Olarak Uygulamak: Markalama stratejisi, pazarlama programı unsurlarıyla tutarlı ilişkiler aracılığıyla kuvvetlendirilmelidir. Bir yöntem olarak markalaşma stratejisi düşüncesi, marka hakkında tüketiciyi bilgilendirecek içeriklere sahip olmalıdır. Potansiyel müşteri kitlesinin, hangi ürünün ya da hizmetin en uygun olduğunu öğrenmesini sağlamak için şirket, farklı ve tanınabilir marka kimliği yaratmak için detaylı ve stratejik bir pazarlama programı ile tüketiciye verilecek mesajlarını güçlendirmelidir.

Sabırlı Olarak Uygulamak: Firmaların, kabul edilebilir markalar haline gelmesi zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle, olumlu ve faydalı geri dönüşlerin elde edilmesi için gerçekleştirilecek olan stratejik adımlarda ve pazarlama süreçlerinde sabırlı olunması gerekmektedir. Tek bir pazarlama adımı ile şirketlerin marka haline gelmesi beklenmemelidir.

Esnek Olarak Uygulamak: Markalaşma süresince yer alan bir diğer prensip ise esnekliktir. Firmaların markalaşmasına katkı sağlayacak fırsatları kaçırmamak için yeterince esnek olmak gerekmektedir. Fırsatçılık, online platformlarda bireysel düzeyde meydana gelmektedir.

Geri Bildirim Sistemleri Kurmak: Geri bildirim sistemlerinin kurulması, sektörde yer alan gelişmelerden haberdar olunmasını sağlamaktadır. Uzun süredir sektörde yer alan firmalar sektörden çekilebilir, ekonomik açıdan farklı dalgalanmalar meydana gelebilir, yeni firmalar sektöre girebilir ya da mevcut firmalar farklı pazarlama teknikleri sunabilir. Tüm bu gelişmelerde haberdar olabilmek ve bunlara göre ilerleyebilmek adına geri bildirim sistemleri de oldukça büyük bir öneme sahiptir.

E-Ticaret Markalaşma Sürecinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İnternetin ve internet kullanıcılarının yaygınlaşması, internet üzerinden satış yapan firmaların markalaşma süreçlerinde bazı değişkenliklerin meydana gelmesini sağlamaktadır. Offline olarak satış yapan bir firmanın markalaşma süreci ile e-ticaret sektöründe satış yapan firmaların markalaşma süreçleri birbirinden farklı olarak ilerlemektedir. Bu aşamada, firma sahiplerinin de yapması gereken şeyler değişmektedir. E-ticaret markalaşma sürecinde yapılması gerekenler şu şekilde sırlanmaktadır;

Kullanıcıların Çekilmesi

İnternet üzerinden satış gerçekleştiren e-ticaret firmalarının doğru pazarlama stratejileri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Markalaşma süreci için oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus olan bu süreç, sahip olunan e-ticaret internet sitesinin trafiğinin arttırılması ile gerçekleşmektedir. İnternet kullanıcılarının, e-ticaret sitesini aratmaları ve bu siteleri ziyaret ederek alışveriş yapmaları için site trafiği büyük bir öneme sahiptir. Bu alanda rakip olan birçok firma yer almaktadır. Bu nedenle bu işlemlerin büyük bir titizlik ve özverili bir çalışma ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada; domain adları, portallar, reklamlar ve bannerların kullanımı oldukça önemlidir.

Elde Edilen İlginin Kalıcılığının Sağlanması

Tüketicilerin e-ticaret sitesine çekilmesinin sağlanmasının ardından, site içerisinde kalmalarının sağlanması da gerekmektedir. Buradaki amaç, tüketiciler tarafından sitede geçirilen zamanın uzatılmasının sağlanmasıdır. Bu sayede, markalaşma sürecinde firmaların tüketicilere vermek istedikleri mesajların iletilmesi için zaman kazanılmaktadır. Bu aşamada önemli olan, e-ticaret firmalarına ait internet sitelerinin tasarımları ve kullanışlı ara yüzleri devreye girmektedir. Kullanıcıların sıkılmadan tüm sayfaları incelemeleri, firmaların tüketicilere iletmek istedikleri tüm mesajların görülmesini sağlamaktadır. Yaratıcı ve kullanışlı bir şekilde tasarlanan internet siteleri, e-ticaret firmalarının markalaşma süreçlerini direkt olarak etkileyen bir unsurdur.

Müşteriyi Elde Tutmak

E-ticaret firmaları için mevcut müşterinin elde tutulması, yeni müşteri kazanılmasından daha değerlidir. Bu nedenle elde edilen müşteri portföyünün, markaya olan ilgisinin azalmasına fırsat verilmemelidir. Bunu gerçekleştirmek için e-ticaret sitelerinin düzenli olarak güncellenmesi ve farklı içeriklerin müşterilere sunulması gerekmektedir. Müşterilere sunulan ürün ya da hizmetlerin, rakip firmaların satışa sunduğu ürün ya da hizmetlere oranla daha kaliteli ve ayrıcalıklı olduğu düzenli aralıklar ile hatırlatılmalıdır. Aynı zaman e-ticaret firmasına ait internet sitesinin kolay ve kullanışlı olması da tüketicilerin farklı internet sitelerine gitmesini engelleyen en önemli etmenler arasında yer almaktadır.

Tercihler Hakkında Bilgi Edinme

Tercihler hakkında bilgi edinilmesi, e-ticaret firmalarının markalaşma süreçlerinde ve markalaşmayı elde ettikten sonra da gerçekleştirmesi gereken işlemler arasında yer almaktadır. Müşterilerin tercihleri, beklentileri ve rakip firmaların bu davranışlar için hangi yolları izlemeyi tercih ettiği, e-ticaret firmaları için oldukça önemlidir. Bunların takip edilebilinmesi için anketlerden, farklı araştırma yöntemlerinde, e-posta bültenlerinden ve internet sitelerine kayıt süreçlerinden faydalanılabilir.

Kişiselleştirilmiş İçerikler Oluşturmak

Kişiselleştirilmiş içeriklerin mevcut müşterilere sunulması, müşterilerin markalara sadık kalmasını sağlamaktadır. Kişilerin internet sitesinde en çok baktığı ürün profillerine göre onlara özel seçeneklerin önlerine çıkartılması, kişiye özel olarak indirim fırsatlarının sunulması tüketicilerin elde tutulması için en etkili yollardan birisidir.

E-Ticarette Markalaşma Sürecinde Rakip Analizlerinin Önemi Nedir?

Rekabet, her sektörde var olan bir kavramdır. Bu durum özellikle internet alanında satış yapmak isteyen e-ticaret firmaları için daha önemli bir konu haline gelmektedir. E-ticaret firmalarının markalaşma sürecinde, rakip firmaları tanıması ve gerçekleştireceği stratejileri bu yönde planlaması gerekmektedir. Bu aşamada, e-ticaret markalaşma sürecindeki firmaların rakip analizlerini yaparken kendilerine bazı sorular sorması gerekmektedir. Bu soruların cevapları neticesinde belirli bir plan ve stratejik atılımlar gerçekleştirilmelidir.  E-ticaret markalaşmasında rakip analizlerinin yapılması şu soruları içermelidir;

 • Rakip firmalar ile rekabet edebilmek için ne kadar sermayeye ihtiyacınız var?
 • Nasıl bir e-ticaret yazılımı ile başlarsanız başarılı olunabilir?
 • Rakiplerin e-ticaret sitelerinde kaç adet ürün var?
 • Rakip firmalar, hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorlar?
 • Rakip firmaların, arama motorlarındaki başarıları sıralamaları nedir?
 • Rakip firmalar, kaç yıldır sektördeler ve rakip firmalara yetişebilmek için ne kadar bir çaba sarf edilmesi gerekiyor?
 • Rakip firmalar, dijital pazarlama açısından tüm araçları kullanıyor mu?
 • Rakip firmaların ciroları, tahmin edilebilir segmentelerde yer alıyor mu?
 • Rakip firmaların ürün fiyatı ve ürün kalitesi konusunda rekabet etme gücünüz gün, ay ve yıl olarak ne kadar?

Markalaşma Stratejisinde Neler Yapılmamalıdır?

E-ticaret firmalarının markalaşma stratejilerini oluşturan birden fazla unsur yer almaktadır. Bu unsurların, sıralı ve doğru şekilde gerçekleştirilmesi ayrıca, doğru zamanlarda gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra, markalaşma yolunda ilerleyen pek çok firma bazı hatalar yapmaktadır. Bu hatalar, e-ticaret firmalarının markalaşmasını sağlamak yerine, bu firmalara zarar veren adımları içermektedir. Markalaşma stratejisinde yapılmaması gerekeneler şu şekilde sıralanmaktadır;

Tutulamayacak Sözlerin Verilmesi

Markalaşma sürecinde yapılmaması gereken en önemli unsur, firma olarak tutulamayacak sözlerin potansiyel müşteri kitlelerine vaat olarak verilmesidir. Ürün ya da hizmetlerin tanıtılması, marka kimliğinin oluşturulması sürecinde gerçekleştirilen pazarlama teknikleri arasında yer almaktadır. Bu aşamada, müşterileri sadece ilgili e-ticaret firmasına ait dijital platformlara çekmek için kullanılan kelimeler ve cümleler, gerçekleştirilemediği zaman, müşterilerin güveninin kaybedilmesine ve müşterilerin kendilerini kandırılmış hissetmesine neden olacaktır. Bu durum da e-ticaret firmasının ilk baştan itibar kaybetmesine neden olacaktır. Verilecek hizmet ve satışa sunulan ürünler hakkında doğru ve net bilgilerin paylaşılması, müşterilerin firmaya olan güven duygusunun artması için gereklidir.

Rakip Firmaların Kopyalanması

E-ticaret firmalarının markalarının özgün içeriklere sahip olması gerekmektedir. Rakip firmaların marka kimliklerinin kopyalanması, aynı stratejik adımların atılması markanın, rakipleri arasında fark edilmesini engellemektedir. Bu nedenle, daha önce gerçekleştirilmiş tekniklerin kullanılması yerine yeni ve daha yaratıcı tekniklerin geliştirilmesi, marka kimliğinin net olarak ilgili firmayı yansıtması oldukça önemlidir.

Kısa Vadeli Düşünmek

Kısa vadeli düşünmek çoğu zaman hızlı sonuçların elde edilmesinde etkilidir. Ancak, kısa vadeli planlar ve hızlı sonuçlar kalıcılığını koruyamamaktadır. Bu nedenle, markalaşma sürecinde atılacak tüm adımların uzun vadede işe yarar olmasının sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda pazarlama, reklam çalışmaları, satış stratejileri, müşteri destek hizmetleri ve müşterilere olan yaklaşımların uzun vadede kalıcı sonuçlar elde edileceği şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Sürekli Değişiklikler Yapmak

Markaya ait internet sitesinin, logonun ya da sloganın sürekli değişikliğe uğratılması, müşterilerin markaya olan bağlılığının kopmasına neden olacaktır. Marka kimliğinin korunarak, meydana gelen değişiklere ayak uydurmak, marka bilinirliğinin ve sahip olunan müşteri kitlesinin korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle radikal değişikliklerin yapılması yerine, markaya ait standartların korunması daha önemlidir.

Markalaşma Sürecinde İnternet Sitesinin Önemi

Markalaşma sürecinde internet sitesi büyük ölçüde marka kimliğinin belirlenmesini sağlamaktadır. İnternet sitelerinin doğru bir şekilde tasarlanması, firmaların potansiyel müşteri kitlelerine iletmek istedikleri mesajların ulaşmasını sağlamaktadır. Bu mesajların müşterilere iletilmesi için ise, müşterilerin e-ticaret sitelerinde kalma sürelerinin artması gerekmektedir. İnternet sitesinde müşterilerin daha uzun süreli vakit geçirmesi ve hatta alışveriş işlemlerini gerçekleştirmesi de bu internet sitelerinin doğru stratejiler ile tasarlanmasında dayanmaktadır. İlk olarak ideal bir internet sitesi oluşturmak için belirli aşamaların planlanması gerekmektedir. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Müşteri beklentilerinin belirlenmesi,
 • Yaratıcı ve ilgili çekici bir tasarımın oluşturulması,
 • Marka kimliğini yansıtan görsellerin ve metinlerin siteye yüklenmesi,
 • Kullanıcılara verilecek hizmetin kalitesinin test edilmesi,
 • SEO çalışmalarının yürütülmesi

E-Ticaret Sitesi Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

E-ticaret firmalarının markalaşma süreçlerinde oldukça büyük bir öneme sahip olan internet sitelerinin tasarımı ve kullanım kolaylığı, markalaşma sürecini tamamlamış firmalar için de oldukça önemlidir. İnternet sitelerinin tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve sonrasında düzenli olarak güncelleştirilmesi kazanılan ve kazanılacak müşteri kitleleri için yapılması gereken işlemler arasında yer almaktadır. Bu aşamada, e-ticaret sitesi tasarımında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır,

 • E-ticaret sitelerinin tasarımları, kullanıcı odaklı olmalıdır.
 • İnternet sitesi tasarımları mümkün olduğunca sade, basit ve gereksiz detaylardan arındırılmış olmalıdır. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ürün ya da hizmeti ararken sıkılmamalı ve kolay bir erişime sahip olmalıdır.
 • E-ticaret sitelerinin tasarımlarında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında yer alan bir diğer nokta ise, alışveriş sepetinin tüm sayfalardan erişilebilir olmasının sağlanmasıdır.
 • İnternet sitelerinin tasarımlarında kullanılacak görseller ve fotoğraflar kaliteli olmalıdır. Elde edilen bu kalite aynı zamanda sürdürülebilir olmalıdır.
 • E-ticaret firmalarına ait internet sitelerinin arama özelliğinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • E-ticaret sitelerinin mobil cihazlar ile uyumlu olması gerekmektedir. Sitelerin bu özelliğinin olması, daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişilmesini sağlamaktadır.
 • Sitelerin filtre özelliğinin bulunması, kullanıcıların ihtiyacı olan ürün ya da hizmetlere daha kolay bir şekilde erişebilmesini sağlamaktadır. İnternet sitelerinde yer alan filtreleme özellikleri, müşterilerin firmayı tercih etmesini sağlayacak en önemli özellikler arasında yer almaktadır.
 • İnternet sitelerinde yer alan ürün ve hizmetlere ait kategorilerin oluşturulması, internet sitesinde yer alan ürünlerin müşteriler tarafından daha kolay bir şekilde bulunmasını sağlamaktadır. Kategorize edilen ürün ve hizmetler, müşterilerin internet sitesini pratik bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

E-Ticaret Sitesi Tasarımının Faydaları Nelerdir?

E-ticaret siteleri için kişilerin kendi tasarımlarını gerçekleştirmeleri elbette mümkündür. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve donanımlara sahip olunmasını gerekmektedir. İnternet sitesi tasarımları, e-ticaret firmalarının markalaşma süreçlerinde oluşturdukları marka kimliklerinin müşterilere yansıtılmasında en etkili iletişim aracıdır. Bu nedenle internet sitesi tasarımlarının özgün, marka ile ilgili, logo ve görseller ile bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. İnternet sitelerinin tasarımlarının sürekli değiştirilmemesi de bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar içerisinde yer almaktadır. Markalaşma sürecinde internet sitelerinin profesyonel kişilere tasarlatılması, markalaşma sürecinin daha olumlu bir şekilde ilerlemesine büyük katkılar sağlayacaktır. E-ticaret sitesinin tasarımının yaptırılmasının faydaları arasında şunlar yer almaktadır;

 • Profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilen site tasarımları, markaya ait satış reklamlarının yükselmesini sağlar. Müşterilerin, sepette ürün bırakma oranları düşer ve satışların artması sağlanılır.
 • Marka kimliğinin müşterilere yansıtılması daha etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Marka hakkında ayrıntılı bilgilerin profesyonel kişilere aktarılması, bu kişilerin markanın iletmek istediği mesajları algılamasına ve internet sitelerinin tasarımlarının da bu doğrultuda gerçekleştirilmesini sağlamalarına imkan sunmaktadır.
 • E-ticaret firmasına ait internet sitesini ziyaret eden müşterilere güven duygusunun aşılanması daha kolay bir hale gelir.

E-Ticaret Sitelerinin Tasarımında Yapılan Hatalar Nelerdir?

E-ticaret firmalarının markalaşma süreçlerinde büyük bir yere sahip olan internet sitleri, doğru tasarımlar ile müşterilerin ilgilisini ve dikkatini çekebilmektedir. Ancak, yanlış yapılan planlamalar ve yanlış tercih edilen site tasarımları, siteyi ziyaret eden müşterilerin bu eylemi tekrar gerçekleştirmemesine neden olmaktadır. Bu ve bunun gibi müşteri kaybına neden olabilecek hataların yapılmaması için ilk olarak internet sitesi tasarımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. E-ticaret sitelerinin tasarım hataları şu şekilde sıralanabilir;

 • E-ticaret firmaları için hazırlanan internet sitelerinde, firmaya ait iletişim bilgilerinin eksik olması ya da hiç olmaması yapılan tasarım hatalarının başında yer almaktadır. Bu bilgi eksikliği, müşterilerin güveninin ilk etapta kaybedilmesine neden olmaktadır.
 • İnternet sitelerinde karışık sayfa düzenlerinin tercih edilmesi, müşterilerin internet sitelerinden hemen ayrılmasına neden olmaktadır.
 • Müşterilerin gerçekleştirmek istedikleri alışverişlerin son aşaması olan ödeme işlemlerinin uzun vakitler alması, müşterilerin alışverişten vazgeçmelerini sağlayan en önemli etkendir. Bu nedenle kolay ödeme işlemlerinin yapılabileceği internet sitesi tasarımlarının tercih edilmesi oldukça önemlidir.
 • İnternet sitesindeki güvenlik unsurlarına ait sertifikaların, müşterilere sunulmaması da büyük bir güven kaybı yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle ödeme aşamalarında müşterilerin internet sitesine güven duyması, alışveriş işlemlerinin satın alma eylemi ile tamamlanabilmesini sağlamaktadır.
 • İnternet sitesinde satışa sunulan ürün ya da hizmetler hakkında açıklayıcı ve tatmin edici bilgilerin yer almaması, müşterilerin e-ticaret firmasını tercih etmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle internet sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetler hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.
 • İnternet sitesinde yer alan ürünlerin muadillerinin de müşterilere sunulması, e-ticaret firmasının artı puan kazanmasını sağlayacaktır.
 • İnternet sitesinde yer alan arama özelliğinin etkili sonuçlar vermemesi ve sürekli ürün ya da hizmetin bulunamadığına dair uyarı mesajlarının alınması da müşterilerin e-ticaret firmasını tercih etmemelerine neden olacaktır.
 • Satışı yapılan ürün ya da hizmetlere dair iade prosedürlerinin müşterilere net olarak sunulmadığı internet sitesi tasarımları, müşterilerin firma ile sorun yaşamasına neden olabilmektedir. Müşteriler, ürün alımı ya da iadesi süreçlerinde sorun ve zorluk yaşadığı e-ticaret firmalarını tekrar tercih etmemektedir.

Belirtilen bu hataların internet sitesi tasarımlarında gerçekleştirilmemesi, markalaşma sürecinde ve sonrasında yüksek satışların elde edilmesini sağlayacaktır. Bu tasarım hatalarının gerçekleştirilmemesi aynı zamanda, müşterilerin markaya sadık kalmasını ve marakaya karşı güven duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Markalaşma Sürecinde Etkili Sonuçlar Elde Eden Firmalar

Markalaşma sürecinde etkili sonuçlar elde eden firmalar, bu süreçte sloganları, kişiselleştirmeleri, kazanılan müşterileri elde tutabilmeyi, kullanıcıların çekilmesini ve yeni müşteri kazanımlarının elde edilmesi gibi pek çok markalaşma stratejisini kullanmışlardır. Özellikle offline ve online satış kanallarında yer alan dünyaca ünlü firmalar, geliştirdikleri bu stratejik adımlar sayesinde unutulmaz işlere imza atmışlardır. Bu firmalar özellikle kısa ve net slogan tercihleri ile müşteriler tarafından akılda kalıcı bir özelliğe sahip olabilmişlerdir. Sloganları ile akılda kalmayı ve sadık bir müşteri kitlesine sahip olan firmalar şu şekilde sıralanabilir;

 • ACE: Lekelere düşman, çamaşıra dost
 • Audi: Güç kontrol altında
 • Banvit: Lezzet güneşi
 • Beko: Bir dünya markası
 • Biskrem: Bi Biskrem versem
 • Burger King: Ateş seni çağırıyor
 • Coca Cola: Hayatın tadı
 • Dove: Siz de deneyin, farkı hissedin
 • Garanti Bankası: Başka bir arzunuz?
 • Getir: Getir bi mutluluk
 • Gillette: Erkek için en iyisi
 • Hayat: Su Hayat’tır
 • İpana: Bembeyaz dişler, kendinden emin gülüşler
 • İstikbal: Rahatlığın Adresi
 • Lassa: Sağlamsa Lassa
 • Mc Donald’s: Mc Donald’s gibisi yok
 • Nescafe: Kokusunda davet var
 • Pepsi: Daha fazlasını iste
 • Pirelli: Kontrolsüz güç, güç değildir
 • Rejoice: Yıka ve Çık
 • Sütaş: Doğal lezzet
 • Tefal: Ne varsa sende var
 • Tema Vakfı: Türkiye çöl olmasın
 • Turkcell: Hayat Paylaşınca Güzel
 • Uğur: Uğur derin dondurucu

Tüm bu markalar, sadece sloganların duyulması ile bilinebilirlik özelliğini elde etmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle kişiselleştirme unsurunu başarılı bir şekilde kullanan Yemek Sepeti firması da e-ticaret sektöründe markalaşma stratejisini başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, milyonlarda müşteriye erişim sağlamıştır.

E-ticaret firmalarının kendilerine özel marka yaratma ve markalaşma süreçleri oldukça uzun zamanlar içerisinde tam olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, başarılı sonuçları elde edilmesi, sadık bir müşteri portföyüne sahip olunması ve marka bilinirliğinin elde edilmesi için sabırlı olunması gerekmektedir. Yapılan tüm planların uzun vadede kalıcı sonuçlar getirmesi gerçekleştirilmelidir. Bu aşamalarda firmaların en çok dikkat etmesi gereken noktalar ise; müşterileri ile doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmek ve müşterilerin güvenini sağlamak, sağlanılan bu güvenin de kaybedilmemesini gerçekleştirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir