Dijital Pazarlama

Marka ve Anahtar Kelime Stratejisinin Beraber Çalışmasını Sağlamak

Marka ve anahtar kelime stratejisinin beraber çalışması, markanın reklam faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi için önemlidir. Anahtar kelime stratejisi uygulanmadan bir markanın ürün ve hizmetlerinde ilerleyebilmesi mümkün değildir. Ayrıca sadece anahtar kelime stratejisi uygulanarak ve markalama yapmayarak bir markanın bilinirliğini arttırmak da mümkün değildir. Markanın daha az maliyet ile daha fazla başarıya ulaşabilmesini sağlamak için marka ve anahtar kelime stratejisini ortak bir paydada birleştirmek gerekmektedir. Marka için en uygun anahtar kelimelerin SEO kurallarına göre seçilmesi ve bu anahtar kelimelerin ise içerik pazarlama stratejilerine göre öne çıkarılması gerekmektedir. Her markanın devamlı olarak güncellemeye odaklı olduğu bir stratejisi olmalıdır.

Marka İçin Ana Sayfanın Önemi Nedir?

Marka için ana sayfanın ehemmiyetine bakıldığında; ana sayfanın müşterilerin ilgisini çekebilen ve aradıklarını bulabilecekleri bir sayfa olması gerekmektedir. Marka stratejisi belirlerken en önemli noktalardan biri, SEO kurallarına uygun bir ana sayfa hazırlamaktır. Markayı arama listelerinde sıralamaya sokan ve markanın faaliyeti konusunda daha başarılı olmasını sağlayan web sitesinin ana sayfasıdır. Bu sayfada kullanılan anahtar kelimelerin, verilen linklerin dikkatli seçilmesi gerekmektedir.

Markalama Nedir?

Markalama; bir ürün veya hizmet için sahipliği işaretleme anlamına gelmektedir. Her firmanın tek bir markası vardır ve bu markaya bağlı ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünlerin hepsinin genel bir adı olmamaktadır. Bu ürünlere markalama çalışması yapılmaktadır. Bir ürünün veya hizmetin reklamı yapılacağı zaman insanların aklında kalabilmek için markanın mutlaka insanların odaklanabileceği şekilde gösterilmesi gerekmektedir. İnsanlar bir markayı fark eder iseler, o marka ile ilgili diğer ürün ve hizmetleri de inceleyebilmektedirler. Bu sayede potansiyel müşterilerin devamlı müşteri haline gelmesi sağlanabilmektedir. Bu noktada marka ve anahtar kelime stratejisi belirlenirken, anahtar kelimelerin de marka göre seçilmesi gerekmektedir.

Marka İçin Anahtar Kelime ve Alan Adlarının Önemi Nedir?

Markaların anahtar kelime ve alan adı tercihlerine bakıldığında; alan adının anahtar kelime içermesi gerekmektedir. Ancak alan adının tek bir anahtar kelimeye bağlı kalması ise sürdürülebilirlik açısından risklidir. Bu yüzden aynı anahtar kelimeyi içeren farklı alan adı uzantılarının da alınması gereklidir. Markaların unutmaması gereken en önemli nokta ise; tek bir anahtar kelimeye bağlı kalmamaları gerektiğidir.

Marka İçin Yapılan SEO Çalışmalarının Avantajları Nelerdir?

Markaların SEO çalışmalarını yapmalarının yararları aşağıda belirtilmiştir:

 • Marka bilinirliğini ve insanların markadan bahsetme oranını arttırmak için SEO çalışmasının yapılması gereklidir.
 • Dönüşüm oranını yükseltebilmek ve artan dönüşüm oranının sürekliliğini sağlayabilmek için SEO çalışması yapılmalıdır.
 • SEO çalışmasının avantajlarından biri de hedef kitleye direkt olarak ulaşabilmeyi sağlamasıdır.
 • Doğru anahtar kelime stratejisi, SEO çalışmasının %30’unu kapsamaktadır. SEO çalışmalarının en doğru şekilde yapılması durumunda ise; verilen reklamlar için harcanması gereken giderler azalmaktadır.
 • Reklam kampanyasının kalite puanının arttırılmasını sağladığı için bu sayede tıklama başına maliyetlerin de düşmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile de Adwords maliyetlerinde de azalma meydana gelmektedir.
 • Doğru SEO çalışması, markaların rakiplerinin önüne geçebilmesini sağlamaktadır.

Markanın Anahtar Kelime Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

Markaların anahtar kelime bulurken, anahtar kelime gruplarına odaklanmaları gerekmektedir. Birden fazla anahtar kelime grubu olmalıdır ve bu anahtar kelime gruplarının kendi içlerinde bir bağlantıya sahip olmaları gereklidir. Birbirinden uzak olan anahtar kelime gruplarının kullanılmaması gerekmektedir. Bu gruplar belirlenirken ise; insanların markayı bulabilmek için yaptığı aramalara, verilecek olan hizmetin hangi problemleri çözdüğüne odaklanılması gerekmektedir. Sonrasında ise anahtar kelimelerin sayılarının belirlenmesi ve sınıflandırılması ile beraber iyi bir strateji oluşturulabilmektedir.

Markanın Kaç Anahtar Kelime Hedeflemesi Gerekmektedir?

Anahtar kelime sayısı için uygulanacak olan stratejiye bakıldığında; kullanılması gereken anahtar kelime sayısı belirlenirken içeriklerin uzunlukları dikkate alınmalıdır. Ayrıca markanın bir iş için toplamda kullanması gereken anahtar kelime sayısı 10 anahtar kelime gibi az bir sayı değildir. Yapılacak olan iş ile ilgili detaylara inilmesi gerektiği için anahtar kelime sayısının da buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden markanın hayata geçireceği bir proje için çok daha fazla sayıda anahtar kelimeye ihtiyacı vardır. Sitelerin PR değerlerinin ne kadar olduğu ve yazılacak olan kelime sayısının ne kadar olduğuna göre kullanılacak olan anahtar kelime sayısı hesaplanabilmektedir. 1/90, 1/100, 1/120, 1/140, 1/170, 1/200 ve 1/240 olmak üzere PR değerleri belirlenmelidir. Örnek vermek gerekir ise; 250 kelimelik bir metin 1/90 PR oranı ile yazılacağı zaman, metin içerisinde ortalama 3 adet anahtar kelime kullanmak yeterli olmaktadır. Anahtar kelime aralıkları ise yaklaşık 83 kelime olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Markalamak

Anahtar Kelime Grupları Nelerdir?

Anahtar kelime çeşitleri şunlardır:

 • Odak anahtar kelimeler bulunmaktadır. Her sayfa için seçimli olan ana anahtar kelimeye verilen isimdir.
 • Birincil anahtar kelimeler; üretilen içeriğin açıklamasında kullanılan ve içerik içinde de rahatlıkla görülebilen anahtar kelimelere denmektedir.
 • Uzun kuyruklu anahtar kelimelerin görülebilmesi için ise; o web sitesine giriş yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler Nasıl Sınıflandırılmalıdır?

Anahtar kelime sınıflandırması yapılırken, anahtar kelimeleri baş ve kuyruk olarak sınıflandırmak gereklidir. Bu yüzden anahtar kelimelerin sağladıkları trafikler analiz edilmelidir. Ortaya konacak olan iş ile en alakalı olan ve trafiği arttıran anahtar kelimeler baş olarak nitelendirilmektedir. Baş olan anahtar kelimelerin dışında kalanlar ise kuyruk olarak sınıflandırılmaktadırlar. Sınıflandırabilmek için yeterli sayıda anahtar kelime bulmakta sıkıntı çekilmesi durumunda; anahtar kelime araştırması yapılabilecek olan araçlar kullanılmalıdır. Ayrıca rakip firmaların kullandıkları anahtar kelimeler de incelenebilmektedir.

Marka ve Anahtar Kelime Stratejisi Devamlı Uygulanmalı Mıdır?

Markaların stratejilerinin devamlılığı, sadece belirli bir süre için önemlidir. Marka kendisine uygun gördüğü stratejiyi ve anahtar kelimeleri devamlı olarak takip etmeli, geri dönüşleri test etmeli ve güncellemeler yapmalıdır. Markanın bulunduğu yerden daha iyi bir konuma gelebilmesi, elde ettiği başarıyı arttırabilmesi için stratejinin geri dönüşlerine bakması ve bir stratejiyi ne kadar süre uygulaması gerektiğine karar vermesi gerekmektedir. Stratejinin site içi trafiği arttırdığı, markaya olumlu geri dönüşler getirdiği, satışları çoğalttığı süre boyunca devamlı olarak uygulanması gerekmektedir. Bir stratejinin araya başka bir ana strateji almadan uygulanması önemlidir. Ancak artık eskisi kadar verim alınamadığı istatistiklere göre tespit ediliyor ise; bu durumda yeni bir strateji markaya adapte edilmelidir.

İçerik Pazarlama Stratejisinin Önemi Nedir?

İçerik pazarlama stratejisine ihtiyaç duyulmasının ana nedeni; devamlı olarak marka için yüksek harcamalar yaparak markanın devamlılığını sağlamayı bırakmaktır. Örnek vermek gerekir ise;  tıklama başına maliyeti 2 TL olan anahtar kelimeler seçilerek bir reklam kampanyası yapıldığı ve bu kampanya ile beraber gelen 1.000 adet müşteriye 20.000 TL harcama yapıldığı düşünülsün. Doğru içerik pazarlama stratejisi uygulanmadığında ve bir sonraki ay bu reklam kampanyası yapılmadığında, insanların markayı keşfedebilmesi için aynı harcamanın yapılması gerekecektir. Ancak içerik pazarlama stratejisinin doğru uygulanmış olması durumunda; zamanla daha az para harcayarak daha fazla müşteri kazanabilmek ve bu müşterileri devamlı müşteri haline getirebilmek mümkün olmaktadır. Tahmin edilebilen, ölçeklendirilebilen ve daha az harcama yapılmasını gerektiren bir trafik sağlanabilmesi için içerik pazarlama stratejisi oluşturulmaktadır. Doğru içerik pazarlama stratejisi ile aynı zamanda arama motorlarında daha fazla görülebilmek ve dolayısı ile de başarılı SEO stratejileri uygulayabilmek mümkün olmaktadır.

İçerik Pazarlama Stratejisi Belirlenirken Sorulması Gereken Sorular Nelerdir?

İçerik pazarlama stratejisi oluşturulurken sorulacak soruların hangi alanda ilerlemek istendiğini belirlemeye yönelik olması gerekmektedir. İçerik pazarlama stratejisinde satılanın ne olduğu değil, markayı neyin temsil ettiğidir. Dolayısı ile pazarda bir saygınlık ve gücen kazanacak şekilde bir strateji belirlenmesi gereklidir. Bunun için sorulması ve cevabının evet olması gereken sorular ise aşağıda sıralanmıştır:

 • İtibarı geliştirmek isteyip istemediği sorulmalıdır.
 • Hedeflenenin sosyal komüniteyi büyütmek olup olmadığı sorulmalıdır.
 • Yeni kaynaklar aranıp aranmadığı sorulacak olan sorular arasındadır.
 • E-mail yolu ile üye olan kullanıcıların listesini genişletmek istenip istenmediği sorulmalıdır.
 • Marka kimliği ile bir iletişim sağlamak istenip istenmediği sorusu sorulduğunda cevabı evet olmalıdır.
 • Müşterilerin düzenli müşteri olmasının hedeflenen olup olmadığı sorulmalıdır.
 • Belirli bir alana özgü bir kitle oluşturmak istenip istenmediği sorulmalıdır.

Bu soruların cevapları evet olduğunda; hem içerik pazarlama stratejisi doğru olarak belirlenmektedir hem de mevcut içeriklerin takibi ve başarı ölçümü daha kolay yapılabilmektedir.

İçerik Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulmalıdır?

İçerik pazarlama stratejisi belirlenirken araştırma ve analiz yapılması gerekmektedir. Markanın hedefi her ne olursa olsun; birden fazla hedefe yönelik bir stratejinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için analiz ve araştırma yapılması gereken konular ise aşağıda verilmiştir:

 • Markasını yeni oluşturmamış olanların öncelikle markalarına ait web sitesini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Site içerisinde hali hazırda bulunan içeriklerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Web sitesinin mevcut kalitesine, trafik hacmine, performansına, hızına ve temel diğer birçok durumuna göre değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • Hedef kitle hakkında bilgi edinilmelidir. Stratejiyi belirleyebilmek için öncelikle müşteri profilinin tanınması gerekmektedir. Hedef kitleyi analiz edebilmek için ise; online kitlenin nerede bulunabileceği, kitlenin ilgisini en çok çeken ögelerin neler olduğu, hedef kitlenin paylaştığı içerik konularının ve formatlarının neler olduğu, espri anlayışlarının olup olmadığı, okudukları dergiler/gazeteler/siteler, hedef kitlenin üzerinde etkisi olan kişiler, hedef kitle ile iletişime geçebilmek için en uygun yolun ne olduğu gibi sorular sorulmalıdır.
 • Hedef kitleye pozitif etkisinin olduğuna inanılan kişi ve kurumların belirlenmesi ve kilit isim olarak kodlanması gerekmektedir. Örnek vermek gerekir ise; ünlü bloggerlar, gazeteciler, endüstri ekspertleri köprü olarak kullanılarak hedef kitleye ulaşılabilmektedir. Hedef kitlenin ilgilendiği kilit isimleri bulabilmek için ise Moz’un Followerwonk aracı kullanılabilmektedir.
 • Marka ve anahtar kelime stratejisini belirlerken, içerik pazarlama stratejisini geliştirirken rakipleri incelemek büyük önem taşımaktadır. Rakiplerin güçlü ve zayf yönlerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analiz yapılırken; sitelerini ve içeriklerini nasıl şekillendirdikleri, hangi konuları aktarmak ile ilgilendikleri, kullandıkları içerik formatları, marka kimliklerini nasıl konumlandırdıkları, dijital komüniteler ile nasıl ilişki kurdukları, içeriklerinin başarılı olup olmadığı ile ilgili sorular sorulmalıdır. Buzzsumo ve Ahrefs gibi araçlar ile rakiplerin en çok ilgi alan içeriklerinin görülebilmesi mümkündür. Ayrıca rakiplerin paylaşımlarından anında haberdar olmak için de Talkwalker aracı kullanılabilmektedir.
 • Yapılan bütün analizlerin sonucunda bir fikir üretilmesi gerekmektedir. Hem hedef kitleye hem de markanın amacına uygun bir strateji ile hikaye belirlenmelidir. Üretilecek olan fikrin bir deneyim ile ilgili bilinmeyen bir konu olması, okuyucuların kendilerinden bir şeyler bulması ve geçmiş ile geleceği birleştirecek bir nostalji içermesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

8 Yorum

 1. Marka oluşturmak gerçekten çok zor bir iş. Ancak gerçek anlamda marka kelimenizi bulduysanız, eninde sonunda markanızı tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Kaleminize sağlık çok güzel yazı olmuş.

 2. Marka olan şirketlerin geçmişine baktığınızda hep sanki kısa sürede bulunmuş gibi anlatılıyor. Ancak gerçek hiçte öyle değil, bir çok markanın marka isimlerinin arkasında çok uzun hikayeler yatıyor. Gerçek bir marka olmanız için bir şeyler tecrübe etmiş olmanız gerekiyor.

 3. Markalaşma gerçekten çok zor, ama markalaştıktan sonrası çok kolay geliyor. Büyük bir marka da geliştirici olarak çalışıyorum, gerçekten markanın marka olma süreci çok zor. 🙂

 4. Markalaşmak günümüzde çok zor artık, her alanda çok büyük markalaşmış şirketler mevcut.

 5. Markalaşmak günümüzde çok önemli hale geldi artık. Marka kelimeniz akılda kalıcı olması gerekiyor ve her şeyden en önemlisi markanıza inanmalısınız. 🙂

 6. Büyük şirketlerin marka hedeflerini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Gerçekten bir marka olmak isterseniz, çok ince düşünmeniz gerekiyor. 🙂

 7. Markalaşmak gerçekten çok önemli, markalaşmanın yanında iyi bir ekip, iyi bir iş disiplini de çok önemli.

 8. Markamızı oluşturmak adına 3 arkadaş 1 senedir uğraşıyoruz, marka olmak gerçekten çok zor. 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir